Over uw aankoop is de wettelijke garantie van kracht, eventuele door ons extra aangeboden garanties doen daar niets aan af. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Natuurlijk zijn wij als verkoper verantwoordelijk voor het leveren van een goed product. Indien het product fouten bevat of wij een fout hebben gemaakt, zullen wij zorgen voor een vergoeding of vervanging van het product. Indien het product verkeerd is gebruikt, of het verkeerde product is besteld, kunnen wij een vergoeding vragen.


Garantie op matrassen

Op alle matrassen van matrasplaza.nl ontvangt u een 5 jarige afbouwende garantie (25 jaar garantie op veerbreuk*). De garantie is alleen geldig indien de onderhoudsadviezen van matasplaza.nl worden gehanteerd, zoals: het gebruik van een kwalitatieve molton, en dat er sprake is geweest van normale huishoudelijke gebruik.

*indien van toepassing

Garantie op topdekmatrassen

Op alle topdekmatrassen van matrasplaza.nl ontvangt u een 5 jarige afbouwende garantie De garantie is alleen geldig indien de onderhoudsadviezen van matrasplaza.nl worden gehanteerd, zoals: het gebruik van een kwalitatieve molton, en dat er sprake is geweest van normale huishoudelijke gebruik.

Afbouwende garantietermijn zoals hieronder staat:

1ste jaar: volledige garantie
2e jaar: volledige garantie
3e jaar: 1/3 afschrijving
4e jaar: 2/3 afschrijving
5e jaar: 3/3 afschrijving
na 5 jaar: Worden er voorrijkosten berekent

Garantie op uitverkoop

Op alle uitverkoopmodellen wordt 5 Jaar (gelijkmatige afbouwende garantie geboden. Deze garantie geldt niet voor uiterlijk of eventuele beschadigingen bij aflevering of afhalen van het product.

Garantie op verkleuring

Wanneer er sprake is van verkleuring hanteert matrasplaza.nl 3 Maanden garantie.

Garantie op beddengoed

Op alle beddengoed zoals dekbedden en kussen wordt 3 jaar afbouwende garantie geboden.


Garantie voorwaarden

Wanneer er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de matrasplaza.nl garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden door matrasplaza.nl, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraak maken op garantie voor beschadigingen of gebreken die ontstaan zijn door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Matrasplaza.nl kan enkel garantie verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste koper.


 

100 Dagen Omruilgarantie

Matras Plaza biedt voor alle (top)matrassen ‘100 dagen omruilgarantie’. Indien het matras bij de koper niet aan de verwachting voldoet, kan hij of zij het matras binnen 100 dagen omruilen tegen een ander type matras. Garantie wordt verleend, indien aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ‘100 dagen omruilgarantie’ geldt op alle topmatrassen en 1 persoons matrassen.

 • Het matras/topmatras dient minimaal 30 dagen te zijn uitgeprobeerd (uw lichaam heeft namelijk tijd nodig om te wennen aan de nieuwe matras of topdekmatras).

 • Matras Plaza geeft GEEN geld terug. Wij zullen samen met u op zoek gaan naar een matras of topdekmatras dat wel geschikt voor u is.

 • U dient zelf zorg te dragen dat het om te ruilen matras/topmatras retour komt bij Matras Plaza. Mogelijk kan er gebruik gemaakt worden van de transportmogelijkheden van Matras Plaza, maar alleen in overleg met Matras Plaza en tegen het door Matras Plaza vastgestelde tarief.

 • U bent verantwoordelijk voor een goede verpakking en bescherming bij het retourtransport (wij adviseren u de originele verpakking te bewaren).

 • U mag zo vaak als u wilt gebruik maken van onze ‘100 dagen omruilgarantie’ (zodra als u uw nieuwe product heeft ontvangen gaat het 100 dagen omruilgarantie opnieuw in).

 • Uw nieuwe keuze dient in dezelfde afmeting te zijn als de oorspronkelijke aankoop.

 • Als een artikel met een bepaalde korting/actie is gekocht, heb je geen recht op korting op het nieuwe artikel. (dit om te zorgen dat je geen korting op korting krijgt).

 • Als het om te ruilen artikel beschadigd/bevuild/stuk is vervalt de ‘100 dagen omruilgarantie’.

 • De ‘100 dagen omruilgarantie’ is niet overdraagbaar aan derden.

 • Wanneer u van type verandert en kiest voor een duurdere matras / topmatras, dan dient het prijsverschil te worden bijbetaald. Wanneer u voor een goedkoper type kiest, dan geschiedt de omruiling met gesloten beurs en wordt er geen geld teruggegeven.

 • Er worden per matras/topmatras omruilkosten in rekening gebracht. De kosten kunt u opvragen via mail: info@matrasplaza.nl